Tato sekce slouží pro aktuální informace  o dění na střelnici.

SSK Poruba, Skalka pořádal v neděli 18.12.2016 střeleckou soutěž

o nejvšestrannějšího střelce z pistole.

Soutěž je určena pro členy klubu a jimi pozvané hosty. Střílet se bude ze vzduchové pistole, malorážkové pistole, velkorážové pistole a revolveru na různé terčeve  vzdálenosti 7 až 25m.

Porubským pistolníkem roku 2016 je Jan Kaštovský z SSK Poruba – Skalka

Poslední střeleckou soutěží SSK Poruba pro členy a pozvané hosty bylo utkání „O perfektního Porubského pistolníka“, které proběhlo na střelnici Skalka v neděli 18. prosince.

Aby střelec tento čestný titul získal, musel prokázat všestrannost na poli krátkých palných zbraní v pěti disciplínách. Ze vzduchové pistole Lov 21 se střílelo na „školní“ terč na 10m, z malorážkové pistole Margolin na „policejní figuru“ na 25m, ze služební pistole ČZ 50 ráže 7,65 Br. na stojící figuru na 15m, z pistole ČZ 75 na dvě figury(terorista a rukojmí) na 25m a konečně z westernového koltu ráže .357 Mag. na gong o velikosti melounu na 25m. Soutěže se zúčastnilo 13 střelců různých věkových kategorií. Všechny disciplíny vyrovnaným způsobem nejlépe zvládl Jan Kaštovský z domácího SSK Poruba před dalším členem klubu Leo Luzarem, který zase jako jediný závodník ze tří ran třikrát trefil gong.

Soutěž tohoto typu byla první, všichni účastníci si pochvalovali rozmanitost zbraní a přimlouvali se za opakování soutěže i v roce příštím a také pro disciplíny puškové.